Những lưu ý khi mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

Nhu cầu về nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng luôn là đề tài nóng, được mổ xẻ, tranh luận tại nhiều diễn đàn, nhất là tại các kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng. Giữa thời điểm quỹ nhà ở xã hội đang cạn dần trong khi nhu cầu lại tăng, người dân đang có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng cần lưu ý gì?

Ai đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng?

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã cho biết, có nhiều nhóm đối tượng thuộc diện được phép thuê, mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Cụ thể là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó còn có các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Cũng theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, điều kiện để các nhóm đối tượng nêu trên được thuê, mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là các hộ gia đình, cá nhân chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có quyền sử dụng đất ở; chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, các đối tượng này phải có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc tạm trú 1 năm trở lên tại thành phố Đà Nẵng. Đối với trường hợp tạm trú tại thành phố Đà Nẵng thì phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại thành phố Đà Nẵng.

Riêng có 4 nhóm đối tượng liên quan thì còn có thêm điều kiện phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Bốn nhóm đối tượng nêu trên gồm, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

 

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng cho biết thêm, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có đủ điều kiện theo quy định sẽ được thuê nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1).

Theo đó, điều kiện cụ thể là người lao động phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có quyền sử dụng đất ở, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố Đà Nẵng.

Song song với đó, người lao động phải có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc tạm trú 1 năm trở lên tại thành phố Đà Nẵng; không nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Đối với vấn đề thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, do số lượng chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước còn rất ít nên UBND thành phố đã có chỉ đạo thống nhất tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê của đối tượng thuộc diện gia đình người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trên địa bàn thành phố.

Đối với các đối tượng còn lại, tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê.

(Nguồn cafeland)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 0901 14 19 19